Zajednica tehničke kulture Ličko-senjske županije osnovana je 05.03.2004. godine. Trenutno okuplja slijedeće udruge:

 • Astronomsko društvo Korenica
 • Klub mladih tehničara Strukovne škole Gospić
 • Klub mladih tehničara oš Donji Lapac
 • Klub mladih tehničara Karlobag
 • utoklub Otočac
 • Radioamaterski klub Vagir
 • ZTK grada Gospića
 • Sjedište Zajednice je u Gospiću.

Ciljevi Zajednice jesu:

 • razvijanje i promicanje tehničke kulture u Ličko-senjskoj županiji;
 • jačanje prepoznatljivosti i podizanje javne svijesti o značaju tehničke kulture u društvu omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području tehničke kulture, osobito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih;
 • omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, osobito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina;
 • pridonošenje razvoju svojih članica te zastupanje njihovih prava i interesa;
 • sudjelovanje u izradi javnih potreba vezanih uz tehničku kulturu i civilno društvo pridonošenje prepoznatljivosti i vidljivosti postignuća tehničke kulture u inozemstvu.

Zajednica sukladno ciljevima djeluje na područjima:

 • tehničke kulture,
 • obrazovanja (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju) te međunarodne suradnje (međunarodna razvojna suradnja u obrazovanju).
 • poticanja i promicanja tehničke kulture na području Ličko-senjske županije;

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica provodi sljedeće djelatnosti koje su od interesa za opće dobro:

 • predlaže, usklađuje, provodi i prati programe javnih potreba u Ličko-senjskoj županiji u tehničkoj kulturi;
 • prati, potiče i podupire razvoj svojih članica, sudjeluje u njihovim aktivnostima, poglavito u onima koje se odnose na izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih i popularizaciju tehničke kulture te ih uključuje u provedbu svojih aktivnosti;
 • obavlja stručne, pravne, kadrovske, računovodstvene i druge poslove za članice zajednice u ostvarivanju njihovih programa javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • javno dodjeljuje nagrade istaknutim pravnim i fizičkim osobama u tehničkoj kulturi surađuje s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima te organizacijama civilnoga društva;
 • sudjeluje u radu savjetodavnih tijela, radnih skupina i povjerenstava;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom o tehničkoj kulturi.

Tijela Zajednice jesu: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Zajednica ima predsjednika i tajnika.